Archives

Adaptacje i projekty indywidualne

Aby zapewnić Państwu wszechstronną obsługę procesu budowlanego oferujemy sprzedaż gotowych projektów budynków. Dysponujemy katalogami najczęściej wybieranych biur projektowych na rynku. Ze względu na stała współpracę posiadamy korzystne rabaty cenowe na zakup projektów.

Oferujemy gotowe projekty:

 • domów jedno i wielorodzinnych,
 • budynków usługowych (warsztaty, myjnie, sanitariaty, hotele, restauracje itp.)
 • budynków gospodarczych i garaży,
 • hal namiotowych,
 • budynków rolniczych (stodoły, kurniki, płyty obornikowe, obory, chlewnie itp.).

W naszej firmie mogą Państwo liczyć na pomoc w doborze projektu. Odpowiadają za to projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz geodeta uprawniony. Po zakupie gotowego projektu należy dokonać jego adaptacji, czyli umiejscowić budynek na działce zgodnie z przepisami prawa. Czynność ta odbywa się na mapie do celów projektowych (link), która jest sporządzona przez geodetę. Są to również zabiegi dostosowujące budynek do własnych potrzeb – wprowadzanie zmian w gotowym projekcie. Wszystkie te kroki mają na celu uzyskanie pozwolenia na budowę.

Adaptacje projektów opracowywane przez GKN Projekt charakteryzują się pełnym dopasowaniem do potrzeb i wymagań naszych klientów. Staramy się doradzić Państwu w jaki sposób praktycznie wykorzystać powierzchnię działki budowlanej oraz powierzchnię użytkową budynku. Podpowiadamy co i w jaki sposób zmienić w konstrukcji budynku, aby budynek spełniał Państwa oczekiwania.

W przypadku, gdy oferta projektów gotowych nie spełnia Państwa oczekiwań, oferujemy opracowanie projektu indywidualnego, odpowiadającego pod każdym względem potrzebom i wymaganiom.
Opracowujemy również projekty indywidualne związane z:

 • rozbudową, nadbudową i przebudową obiektów budowlanych,
 • zmianą sposobu użytkowania budynków oraz lokali,
 • rozbiórką istniejących budynków.

Dzięki współpracy z uprawnionym architektem możliwa jest realizacja projektu dopasowanego do Państwa potrzeb wykorzystującego wszystkie atuty działki oraz będącego w zgodności z normami budowlanymi.

Co otrzymuje zamawiający ?

 • Pomoc specjalistów w trakcie wyboru gotowego projektu.
 • Korzystne rabaty podczas zakupu gotowego projektu – nawet do 30 % !!
 • Złożenie w imieniu klienta wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń i opinii administracyjnych.
 • Kompletny projekt budowlany – 4 sztuki.
 • Prawomocną decyzje administracyjną o pozwolenie na budowę.

Najpopularniejsze strony z gotowymi projektami:

Projekty przyłączy i zjazdów

W GKN Projekt znajdziecie Państwo usługi związane z dostosowaniem działki na potrzeby budowy i dalszej jej eksploatacji. Niezbędne do prawidłowego korzystania z nieruchomości jest jej przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz zapewnienie dostępu do drogi publicznej – wybudowanie zjazdu.

Oferujemy pełen zakres projektów związanych z sieciami uzbrojenia terenu:

 • Przyłącza do sieci:
  • wodociągowej,
  • kanalizacyjnej,
  • elektroenergetycznej,
  • gazowej,
  • telekomunikacyjnej (światłowodowej),
  • ciepłowniczej.
 • Przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Paneli fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych.

Ponadto oferujemy usługi projektanta w branży drogowej realizujący wymagane przez zarządców dróg (gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych) projekty indywidualnych zajadów z dróg publicznych. Zgodnie z literą prawa, w niektórych przypadkach, bez bezpośredniego dostępu do drogi nie można uzyskać pozwolenia na budowę, bądź dokonać podziału nieruchomości.

Co otrzymuje zamawiający ?

 • Kompletny projekt budowlany przyłącza do sieci lub zjazdu.
 • Złożenie w imieniu klienta wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń i opinii administracyjnych.

Termin realizacji

 • Zależy od wielkości oraz charakteru inwestycji.

Nadzory budowlane

Wśród grona specjalistów w naszej firmie znajdziecie Państwo również uprawnionego kierownika budowy. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego na każdej budowie musi znaleźć się osoba, która będzie kierowała robotami budowlanymi. Niezależnie od tego, czy inwestycja dotyczy małego domu jednorodzinnego, czy też wielokilometrowej autostrady należy zatrudnić kierownika budowy. Jest to osoba, która kieruje budową i prowadzi dokumentacje przebiegu robót w formie dziennika budowy.

Osoba ta ma obowiązek:

 • zabezpieczenie terenu budowy,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektów,
 • koordynowaniu i kontroli poszczególnych etapów budowy (wykonywania prac ziemnych, zalewania fundamentów, ustawianiu ścian, wykonywania stropów itp.),
 • dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zapewniamy usługi doświadczonego kierownika budowy, który pomoże Państwu w bezpieczny i odpowiedzialny sposób przebrnąć przez roboty budowlane od wykonania fundamentów aż po dach.

Co otrzymuje zamawiający ?

 • Profesjonalny nadzór i koordynację nad placem budowy.
 • Uzupełnioną dokumentacje budowy.